Kooperatife ortak (Üye) olmak; kooperatiflere hem gerçek kişiler hem de tüzel kişiler üye olabilir.