GERÇEK KİŞİLERİN ORTAKLIĞI:

Kooperatifler Kanunu’nun 8. Maddesinde belirtildiği üzere, gerçek kişilerin kooperatif ortaklığına girebilmesi için öncelikle medeni hakları kullanma yeterliliğine sahip olması gerekir. Üye olmak isteyen gerçek kişiler öncelilkle kooperatifin talep ettiği belgeleri tamamlayarak varsa şahsi sorumluluk ve ek ödemeleri yazılı olarak kabul etmeleri ve kooperatif merkezinden temin edeceği başvuru belgesini doldurmalarının yanı sıra 5 adet fotoğraf, ikametgah ilmuhaberi, nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi ile ortaklık bedelinin peşinat tutarının bankaya yatırdıklarına dair banka dekontuyla beraber kooperatife başvurması gerekmektedir.

 

TÜZEL KİŞİLERİN ORTAKLIĞI:

Tüzel kişi; belli bir amaç için yasaların verdiği yetkiye dayanılarak birden fazla kişinin aynı ünvan altında oluşturdukları kuruluşlardır. Kooperatifler Kanunu’nun 1, 8 ve 9. Maddelerine göre tüzel kişiler ortak olabilir.

Tüzel kişilerın kooperatiflere ortak olmak istemeleri durumunda, gerçek kişilerde olduğu gibi; kooperatifin talep ettiği belgeleri tamamlayarak kooperatif merkezinden temin edecekleri başvuru formunu doldurarak yazılı olarak başvurmaları, varsa şahsi sorumluluk ve ek ödemeleri yazılı olarak kabul etmeleri, taahhüt ettikleri sermayenin en az dörtte birini peşin ödemelerı ve yönetim kurulunun ortaklık talebinin kabulüne ilişkin karar alıp ilgiliye bildirmeleri gerekir.